STOP HIV/AIDS (mbroje veten dhe të tjerët)

Fushata me moton “Stop AIDS: Mbroje veten dhe të tjerët”, u organizua si nevojë për të dhënë mesazhe sesibilizimi për të gjithë qytetarët, që të mbrohen sa më shumë me qëllim të parandalimit të kësaj sëmundjeje vdekjeprurëse. Projekti u zhvillua në Prishtinë dhe Graçanicë, ku u bë shpërndarja e fletëpalosjeve te qytetarët e të gjitha komuniteteve me informacione të përgatitura nga ekspertë në fushën e HIV/AIDS.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *