Admin

ZAUSTAVI AIDS (zaštiti sebe i druge)

Kampanja sa motom „Stop AIDS-u: Zaštitite sebe i druge“, organizovana je kao potreba da se podiže svest građanima u cilju što veće  zaštite i sprečavanja  ove smrtonosne bolesti. Projekat se odvijao u Prištini i Gračanici, gde su distribuirani letaci građanima svih zajednica sa informacijama koje su pripremili stručnjaci iz oblasti HIV/AIDS-a.

STOP HIV/AIDS (mbroje veten dhe të tjerët)

Fushata me moton “Stop AIDS: Mbroje veten dhe të tjerët”, u organizua si nevojë për të dhënë mesazhe sesibilizimi për të gjithë qytetarët, që të mbrohen sa më shumë me qëllim të parandalimit të kësaj sëmundjeje vdekjeprurëse. Projekti u zhvillua në Prishtinë dhe Graçanicë, ku u bë shpërndarja e fletëpalosjeve te qytetarët e të gjitha …

STOP HIV/AIDS (mbroje veten dhe të tjerët) Read More »

FUSHATA KUNDËR TËRBIMIT

   3 Plus worked with Fauna for the EU funded project “Control and Prevention of Animal Diseases”. Responsible for the promotional campaign of the project, which included design and production of visual materials and production of the awareness TV and radio add in Albanian and Serbian language.

PESTOVA

   3 Plus worked for one year as strategic communications partner for Pestova Company. We assisted Pestova in promoting and selling its products and services, preserving and enhancing its reputation and influencing stakeholder groups and key audiences. Consulting services included: Marketing Communications, Public Affairs and Government Relations, Media Relations, Corporate Social Responsibility. We also developed …

PESTOVA Read More »

KUJDES RRIÇNAT!

   3 Plus worked with Fauna for the EU funded project “Support to Kosovo Food and Veterinary Agency in Control of Crimean Congo Hemorrhagic Fever”. Responsible for the promotional campaign of the project, which included design and production of all visual materials and field awareness campaign

INTERNATIONAL GREEN WEEK BERLIN

   3 Plus worked with MAFRD for the participation of Kosovo to the world’s biggest consumer show for the food, agricultural, and horticultural industries, International Green Week 2016. 3 Plus was in charge for the stand construction design and building, catering services, transportation of Kosovo products and other event planning and organizational/logistics issues. Kosovo stand …

INTERNATIONAL GREEN WEEK BERLIN Read More »